TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
T.L. Husum; M.H. Hem; R. Pedersen 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
J. Rugkåsa; O. Nyttingnes; T.Breines Simonsen; J.Šaltytė Benth; B. Lau; H. Riley; M. Løvsletteng; T.B. Christensen; A.T.Andersen Austegard; G. Høyer 2018 The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
T.L. Husum 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
A.C. Pawlica 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
O. Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
E.J. Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
A. Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
F.H.I. Folkehelseinstituttet 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
R. Wynn 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
I. Joa; K. Hustoft; L.G. Anda; K. Brønnick; O. Nielssen; J.O. Johannessen; J.H. Langeveld 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
L.H. Myklebust; K. Sørgaard; R. Wynn 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
K.H. Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
M.K. Brun; T.L. Husum; R. Pedersen 2017 Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang
B. Molewijk; A. Kok; T. Husum; R. Pedersen; O. Aasland 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
S. Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
R. Norvoll; M.H. Hem; R. Pedersen 2017 The Role of Ethics in Reducing and Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care
K. Røtvold; R. Wynn 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
R. Pedersen; P. Nortvedt; E. Ribe; D. Keeping 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
A.R. Pasareanu; J.K. Vederhus; A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
T.Egil Viblemo; A. Syse; F. Ellingsen; L.Oscar Olsen; S. -Bragdø-Ellenes 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
K. Hustoft; T.K. Larsen; K. Brønnick; I. Joa; J.O. Johannessen; T. Ruud 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
M. Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
T. Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
F. Weidema; H. Dartel; B. Molewijk 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
H. Clausen; T. Ruud; S. Odden; J.Š. Benth; K.Sverdvik Heiervang; H.Kilen Stuen; H. Killaspy; R.E. Drake; A. Landheim 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
G. Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
B. Bø; Ø.H. Ottesen; R. Gjestad; H.A. Jørgensen; R.A. Kroken; E.M. Løberg; E. Johnsen 2016 Patient satisfaction after acute admission for psychosis
G. Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
N.L.D. Fuglseth; R. Gjestad; L.Solrunn Mellesdal; S. Hunskaar; K.Joachim Ødegaard; I.Hjulstad Johansen 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
K. Drivenes; S. Bergan; O. Sæther 2016 Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care
B. Molewijk; I.S. Engerdahl; R. Pedersen 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
B. Stensrud; G. Hoyer; G. Beston; A. Granerud; A.S. Landheim 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
G.M. Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
A. Opsal; Ø. Kristensen; J.K. Vederhus; T. Clausen 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
K. Røtvold; R. Wynn 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
R. Norvoll; R. Pedersen 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
A.R. Pasareanu; J.K. Vederhus; A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2016 Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients
M. Veland; A. Jacob 2016 Bruker mindre tvang
H. Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
H. Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
D. Bjørgen; R. Norvoll; T.L. Husum 2016 Hvordan forebygge tvang?
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
I.S. Engerdahl; A. Moljewijk; R. Pedersen 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
B. Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no