Authors Year of Publication Tittel
M.H. Hem; B. Molewijk; R. Pedersen 2014 Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
E. Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
R. Diseth; P. Høglend 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
A. Furre; L. Sandvik; S. Heyerdahl; S. Friis; M. Knutzen; K. Hanssen-Bauer 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study
M. Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
R. Kogstad; T.J. Ekeland; J.K. Hummelvoll 2014 The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
G.F. Lorem; M. Steffensen; J. Frafjord; C.E.A. wang 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
M.Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
K. Rotvold; R. Wynn 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
S.O. Ose; I. Pettersen 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
E. Feiring; K.Nordal Ugstad 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
G.F. Lorem; M.H. Hem; B. Molewijk 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
L. Myklebust; K. Sorgaard; R. Wynn 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
D. Bjørgen; A. Storvold; R. Norvoll; T.L. Husum 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
P. Hartvig; C.Fredrik Haaland 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
H. Stokmo; O. Ness; M. Bor; M. Sommer 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
K. Tøgersen; E. Bjerke; K. Gjelstad; T. Ruud 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
K. Sebergsen; A. Norberg; T. A.-G. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
A.G. Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
T.L. Husum; R. Norvoll 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
H. Riley; G. Høyer; G.F. Lorem 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
K. Hustoft; T.K. Larsen; B. Auestad; I. Joa; J.O. Johanessen; T. Ruud 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
V.D. Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
J.O. Roaldset; P. Hartvig; S. Bjørkly 2013 Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?
A. Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
O. Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
I.B. Larsen; T.B. Terkelsen 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
M. Knutzen; S. Bjørkly; G. Eidhammer; S. Lorentzen; N.H. Mjøsund; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
T. Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
K.N. Ugstad 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; A.A. Dahl 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
C. Øye; R. Norvoll 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
M. Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
G.H. Kristiansen; S.H. Rydheim; E.M.T. (red.) 2013 Drøm i våken tilstand
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
K.W. Sørgaard; G. Rezvy; A. Bugdanov; T. Sørlie; T. Bratlid 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no