TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Sortert etter år

Authors Year of Publication Tittel
S. Blesvik; R. Diseth; T.L. Husum; R. Kogstad; H.J. Orefellen; G.H. Thune 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
E.U. Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
A. Syse 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
H. Risa 2005 Tvingende nødvendig?
M. Knutzen 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
K. Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
K.W. Sørgaard 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
R. Wynn 2004 Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
T. Hatling; J.H. Bjørngaard; P.B. Pedersen 2004 Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002
J.E. Berg; E.' Johnsen 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
V. Iversen; G. Morken 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
R. Wynn 2003 Staff's Choice of Formal And Informal Coercive Interventions In Psychiatric Emergencies
R. Wynn 2003 Staff's attitudes to the use of restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
J. Bremer 2003 Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri
J.H. Bjørngaard; T. Hatling 2003 Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002
T.B. Christensen; S. Onstad 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Ø. Ekeberg 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
K. Gjelstad; H. Løvdahl; T. Ruud; S. Friis 2003 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?
T. Hatling 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
G. Høyer; O.S. Dalgard 2002 Lærebok i rettspsykiatri
G. Høyer; L. Kjellin; M. Engberg; R. Kaltiala-Heino; T. Nilstun; M. Sigurjonsdottir; A. Syse 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
K.I. Iversen; G. Høyer; H. Sexton; O.K. Grønli 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
J.R. Mathisen; P. Føyn; B. Heimdal 2002 Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri
A. Syse 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Ø. Larsen 2002 Kulturelt akseptabel tvang
R. Wynn 2002 Medicate, restrain or seclude? Strategies for dealing with violent and threatening behaviour in a Norwegian university psychiatric hospital
T. Hatling; T. Krogen; Pål Ulleberg 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
J.H. Bjørngaard; T. Heggestad 2001 Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?
A. Færden 2001 Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter
S. Friis 2001 Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?
J.S. Holte 2001 "Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.
M. Knutzen 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999
M. Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
J.S. Holte 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
G. Høyer 2000 On the justification for civil commitment
A. Syse; T. Nilstun 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
J. Brabrand; S. Friis 1997 Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
O.H. Robak 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
R. Wynn 1996 Polar day and polar night: month of year and time of day and the use of physical and pharmacological restraint in a north Norwegian university psychiatric hospital
G. Høyer; H. Drange 1994 Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner
J. Tranøy 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
G. Høyer; H. Drange 1991 Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner
J.H.R. Gundersen; M. Rolstad 1989 Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa
B. Einbu 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte
G. Høyer 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
G. Høyer 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no