Authors Year of Publication Tittel
A. Færden 2001 Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter
S. Friis 2001 Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?
J.S. Holte 2001 "Som en livbøye i et opprørt hav…" Skjerming - teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring.
M. Knutzen 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999
M. Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
J.S. Holte 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
G. Høyer 2000 On the justification for civil commitment
A. Syse; T. Nilstun 1997 Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
J. Brabrand; S. Friis 1997 Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
O.H. Robak 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
R. Wynn 1996 Polar day and polar night: month of year and time of day and the use of physical and pharmacological restraint in a north Norwegian university psychiatric hospital
G. Høyer; H. Drange 1994 Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner
J. Tranøy 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus
G. Høyer; H. Drange 1991 Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner
J.H.R. Gundersen; M. Rolstad 1989 Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa
B. Einbu 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte
G. Høyer 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
G. Høyer 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no