Eksporter 353 resultater:
Filtre: Filter is   [Slett Alle Filtre]
2019
R. Larsen, «Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». VID vitenskapelige høgskole, Oslo, 2019.
H. K. Stuen, «Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians», UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), Tromsø, 2019.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., og Norvoll, R., «Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care», Nursing Ethics, bd. 2019, nr. Sep 9:969733019871681, 2019.
B. Marius G. Molnes, «''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)». NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi, Trondheim, 2019.
A. Ahmed Hassan, «Empati for den tvangsinnlagte pasienten». Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse – og omsorgsvitenskap, Førde, 2019.
E. Marie Bleikelia, Haugen, C. Hagen, Svingen, N. Madelene B., og Ulvestad, I., «Forebygging i akuttpsykiatrien». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, Gjøvik, 2019.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978», History of Psychiatry, bd. 30, nr. 4, 2019.
T. Ruud, Rognaldsen, M., Haugom, E. Woldsengen, og Hynnekleiv, T., «Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern», Akuttnettverket.no, 2019.
M. Prytz og Harkestad, K., «"It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment», Ann Gen Psychiatry, nr. 18:9, 2019.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017». Helsedirektoratet, 2019.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018». Helsedirektoratet, 2019.
A. Vattekar Sandvoll, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2019.
A. Syse, Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?, 1. utg. Oslo: Fagbokforlaget, 2019, s. 514.
E. Andrea Kvi Hustad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.
H. Riley, Sharashova, E., Rugkåsa, J., Nyttingnes, O., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, Løvsletten, M., Lau, B., og Høyer, G., «Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study», BJPsych Open, nr. Sep; 5(5): e75, 2019.
U. E. Hammervold, Norvoll, R., Aas, R. W., og Sagvaag, H., «Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 19, nr. 235, 2019.
A. Syse, Strafferettslig utilregnelighet – Utilregnelig innhold og nærmest utilregnelig prosess, 1. utg. Oslo: Institutt for offentlig rett, UiO, 2019.
R. Bremnes, «Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017». Helsedirektoratet, 2019.
I. Cecilie Ho Sem og Hansen, O. Vestby, «Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3». Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
H. Christine Mantila, Johnson, T., Nyttingnes, O., og Hammer, J., «Utforsket pasienters opplevelse av tvang». 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no