TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 336 resultater:
Filtre: Filter er   [Slett Alle Filtre]
2002
T. Hatling, Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Norvoll, Reidun (red.), Samfunn og psykiske lidelser: samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon: Gyldendal Akademisk Forlag AS, 2002.
T. Hatling, Krogen, T., og Ulleberg, Pål, «Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations», Journal of Mental Health, 2002.
Ø. Larsen, «Kulturelt akseptabel tvang», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2002. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/583539.
G. Høyer og Dalgard, O. S., Lærebok i rettspsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2002, s. 365 s. : ill.
R. Wynn, «Medicate, restrain or seclude? Strategies for dealing with violent and threatening behaviour in a Norwegian university psychiatric hospital», Scandinavian Journal of Caring Sciences, bd. 6, 2002.
G. Høyer, Kjellin, L., Engberg, M., Kaltiala-Heino, R., Nilstun, T., Sigurjonsdottir, M., og Syse, A., «Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 25, 2002.
K. I. Iversen, Høyer, G., Sexton, H., og Grønli, O. K., «Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 56, 2002.
J. R. Mathisen, Føyn, P., og Heimdal, B., Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri. Oslo: Den norske lægeforening, 2002.
A. Syse, «Tvang og tilsyn i private hjem», Lov og rett, 2002.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no