TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Bøker, bokkapitler

Authors Year of Publication Tittel
B.Henning Østenstad; C. Adolphsen; E. Naur; H.S. Aasen 2018 Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
R. Pedersen; P. Nortvedt; E. Ribe; D. Keeping 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
A. Syse 2016 Psykisk helsevernloven med kommentarer
T. Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
O. Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
C. Øye; R. Norvoll 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
M. Ellingsdalen; L. Skree 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
M. Knutzen; m.fl. 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
R. Rosenqvist 2009 Rettspsykiatri
M. Knutzen 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
T. Hatling 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
J.R. Mathisen; P. Føyn; B. Heimdal 2002 Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri
G. Høyer; O.S. Dalgard 2002 Lærebok i rettspsykiatri
J. Tranøy 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no