TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Bok kapittel

Authors Year of Publication Tittel
G.H. Kristiansen; S.H. Rydheim; E.M.T. (red.) 2013 Drøm i våken tilstand

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no