TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Fagartikler (ikke fagfellevurdert)

Authors Year of Publication Tittel
H.Christine Mantila; T. Johnson; O. Nyttingnes; J. Hammer 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
D. Bjørgen; R. Norvoll; T.L. Husum 2016 Hvordan forebygge tvang?
G. Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
G. Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
S. Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
B. Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
K.O. Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
2015 Bekymringsfull tvangsbruk?
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
M. Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
P. Hartvig; C.Fredrik Haaland 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
H. Støvind 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
M.Berg Hansen 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
T. Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
A.J.W. Andersen; T.L. Husum 2010 Tvang og tilgjengelighet
K.J. Lunde 2008 Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?
O. Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
J.E. Berg; E.' Johnsen 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
Ø. Larsen 2002 Kulturelt akseptabel tvang

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no