TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

Fagartikler (ikke fagfellevurdert)

Authors Year of Publication Tittel
E.H. Martinsen; B.M. Weimand; R. Pedersen; R. Norvoll 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
G. Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
D. Bjørgen; R. Norvoll; T.L. Husum 2016 Hvordan forebygge tvang?
G. Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
S. Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
B. Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
K.O. Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
2015 Bekymringsfull tvangsbruk?
P. Hartvig; C.Fredrik Haaland 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
M. Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
H. Støvind 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
M.Berg Hansen 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
T. Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
A.J.W. Andersen; T.L. Husum 2010 Tvang og tilgjengelighet
K.J. Lunde 2008 Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?
O. Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
J.E. Berg; E.' Johnsen 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
Ø. Larsen 2002 Kulturelt akseptabel tvang

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no