Authors Year of Publication Tittel
H.K. Stuen 2019 Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians
O. Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
A.C. Pawlica 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
A. Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
E.J. Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
M. Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
B. Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
H. Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
A. Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
R.R. Diseth 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
M. Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
T.L. Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
T.B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
M.F. Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
A. Skorpen; C. Øyen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
K.I. Iversen 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
R. Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
R. Wynn 2004 Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
G. Høyer 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no