TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter er Marius Storvik  [Slett Alle Filtre]
2017
M. Storvik, «Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern», Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge, 2017.
2009
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no