TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Siri Ødegaard Fossum  [Slett Alle Filtre]
2011
S. Ø. Fossum, «Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo., DUO. Digitale utgivelser ved UIO. , 2011.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no