TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 3 resultater:
Filtre: Forfatter er Torfinn Hynnekleiv   [Slett Alle Filtre]
2015
R. Norvoll, Ruud, T., og Hynnekleiv, T., «Skjerming i akuttpsykiatrien», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no