TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 17 resultater:
Filtre: Forfatter er Georg Høyer  [Slett Alle Filtre]
2007
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 30, 2007.
2000
G. Høyer, «On the justification for civil commitment», Acta Psychiatrica Scandinavica, 2000.
1994
G. Høyer og Drange, H., «Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 114, s. 585-8, 1994.
1991
G. Høyer og Drange, H., «Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 111, s. 1709-1713, 1991.
1986
G. Høyer, «Tvungent psykisk helsevern i Norge», Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, 1986.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no