TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Christine Øye  [Slett Alle Filtre]
2013
C. Øye og Norvoll, R., Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.: Gyldendal Akademisk, 2013.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no