Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter is Karin Drivenes  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
K. Drivenes, Bergan, S., og Sæther, O., «Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care», European Journal for Person centered healthcare, bd. 38, 2016.
Masteroppgaver
K. Drivenes, «Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold», Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no