TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter er Ingvild Stokke Engerdahl  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
I. S. Engerdahl, Moljewijk, A., og Pedersen, R., «Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis», Tidsskrift for Norsk psykologforeningTidsskrift for Norsk psykologforening, bd. 53, s. 102-110, 2016.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no