TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Kristin Hærnes Paasche  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
K. H. Paasche, «Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no