TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Henrik Vedum  [Slett Alle Filtre]
2016
H. Vedum, «Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no