TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 6 resultater:
Filtre: Forfatter er Johan Håkon Bjørngaard   [Slett Alle Filtre]
2003
J. H. Bjørngaard og Hatling, T., «Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002», SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning, Trondheim, 2003.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no