Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Jon Bremer  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
J. Bremer, «Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforening, bd. 123, s. 960-3, 2003.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no