TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Ann Færden  [Slett Alle Filtre]
2001
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no