TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Øyvind Ekeberg  [Slett Alle Filtre]
2003
Ø. Ekeberg, «Tvangstiltak i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforeningen, 2003.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no