TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Maria Grastveit Larsen  [Slett Alle Filtre]
2014
M. Grastveit Larsen, «Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste», Bacheloroppgave, Høgskolen Stord/Haugesund, 2014.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no