Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Maria Grastveit Larsen  [Slett Alle Filtre]
2014
M. Grastveit Larsen, «Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste», Bacheloroppgave, Høgskolen Stord/Haugesund, 2014.

Pågående prosjekter

For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no