TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 12 resultater:
Filtre: Forfatter er Torleif Ruud  [Slett Alle Filtre]
2017
K. Hustoft, Larsen, T. K., Brønnick, K., Joa, I., Johannessen, J. O., og Ruud, T., «Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 56, nr. January-February 2018, s. 27-34, 2017.
2015
R. Norvoll, Ruud, T., og Hynnekleiv, T., «Skjerming i akuttpsykiatrien», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no