TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er Anna Vattekar Sandvoll  [Slett Alle Filtre]
2019
A. Vattekar Sandvoll, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2019.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no