TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter er Harold C. Sexton  [Slett Alle Filtre]
2007
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 30, 2007.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no