TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 6 resultater:
Filtre: Forfatter er Olav Nyttingnes  [Slett Alle Filtre]
2007
O. Nyttingnes, «Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening. 2007.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no