Eksporter 2 resultater:
Filtre: Forfatter is Mette Ellingsdalen  [Slett Alle Filtre]
2009
M. Ellingsdalen, «Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 6, 2009.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no