TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter er H. Hjort  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
T. L. Husum og Hjort, H., «Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).», Tidsskrift for norsk psykologforening, 2009.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no