TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: Nøkkelord er Rettspsykiatri  [Slett Alle Filtre]
2014
«NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern», bd. 10. Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet, 2014.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no