TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 3 resultater:
Filtre: Nøkkelord er Etikk  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
A. Syse, Psykisk helsevernloven med kommentarer, 3. utg. 2016, s. 544.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no