Eksporter 3 resultater:
Filtre: Nøkkelord is juss and Forfatter is Aslak Syse  [Slett Alle Filtre]
2018
A. Syse, «Store endringer i psykisk helsevernloven», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 2018, nr. 02-03, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no