Eksporter 6 resultater:
Filtre: Nøkkelord is juss  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
A. Syse, «Store endringer i psykisk helsevernloven», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 2018, nr. 02-03, 2018.

Pågående prosjekter

For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no