Eksporter 6 resultater:
Filtre: Nøkkelord is juss  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
A. Syse, Psykisk helsevernloven med kommentarer, 3. utg. 2016, s. 544.
Fagfellevurderte artikler
A. Syse, «Store endringer i psykisk helsevernloven», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 2018, nr. 02-03, 2018.

Pågående prosjekter

For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no