Eksporter 7 resultater:
Filtre: Nøkkelord is juss  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
A. Syse, «Store endringer i psykisk helsevernloven», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 2018, nr. 02-03, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no