TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 6 resultater:
Filtre: Nøkkelord er tvang  [Slett Alle Filtre]
2019
A. Ahmed Hassan, «Empati for den tvangsinnlagte pasienten». Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse – og omsorgsvitenskap, Førde, 2019.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no