Eksporter 7 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Tvangsbehandling  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
E. Andrea Kvi Hustad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no