TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 14 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er A  [Slett Alle Filtre]
2014
D. Bjørgen, Storvold, A., Norvoll, R., og Husum, T. L., «Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
T. L. Husum og Norvoll, R., «Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
2010
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no