TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 28 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er B  [Slett Alle Filtre]
2013
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012». 2013.
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.

Sider

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no