TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 17 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er C  [Slett Alle Filtre]
2007
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 30, 2007.
2006
R. Wynn, «Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies», International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2006.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no