Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is D and Forfatter is Oddvar Sæther  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
K. Drivenes, Bergan, S., og Sæther, O., «Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care», European Journal for Person centered healthcare, bd. 38, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no