Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is D and Forfatter is Rø, Marit  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
M. Rø, «Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Masteroppgave, 2012.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no