TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er D og Forfatter er Valentina Iversen  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
V. Iversen og Morken, G., «Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 58, 2004.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no