Eksporter 12 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is F  [Slett Alle Filtre]
2010
«Frivillighet før tvang», Rådet for psykisk helse, Oslo, 2010.
2007
O. Nyttingnes, «Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening. 2007.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no