TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 10 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er F  [Slett Alle Filtre]
2010
«Frivillighet før tvang», Rådet for psykisk helse, Oslo, 2010.
2007
O. Nyttingnes, «Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening. 2007.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no