TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er H og Forfatter er Georg Høyer  [Slett Alle Filtre]
2016
G. Høyer, «Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren». Tidsskrift for Den norske legeforening, 2016.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no