Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is H and Forfatter is Georg Høyer  [Slett Alle Filtre]
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
G. Høyer, «Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren». Tidsskrift for Den norske legeforening, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no