TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er H og Forfatter er Svein Friis  [Slett Alle Filtre]
2001
S. Friis, «Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening, 2001.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no