TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er H og Forfatter er Knut J. Lunde  [Slett Alle Filtre]
2008
K. J. Lunde, «Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2008. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/1645244.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no