TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 18 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er H  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
S. Friis, «Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening, 2001.
L
K. J. Lunde, «Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2008. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/1645244.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no