TVANGSPUB – litteratur og prosjekter relatert til tvang i det psykiske helsevernet i Norge

TvangsPub

Eksporter 18 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er I  [Slett Alle Filtre]
2018
R. Wynn, «Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review», International journal of mental health systems, bd. 12, 2018.

Pågående prosjekter


For informasjon om pågående prosjekter kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no